U bevindt zich hier: StartAanbodObservatiejaar

Observatiejaar

De leerlingen die vanuit de lagere school instromen, komen in het observatiejaar terecht.
In dat jaar willen we de leerlingen observeren en begeleiden in hun beroepskeuze.

De leerling krijgt naast algemene en sociale vorming (ASV) ook beroepsgerichte vorming (BGV).
Tot ASV behoren de theoretische vakken (16u/week) en tot BGV de praktijkvakken (16u/week). 
BGV geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt.

Op het einde van het schooljaar gebeurt de beroepskeuze in samenspraak met ASV- en BGV-leerkrachten, paramedici, CLB en ouders.

Er wordt ook aandacht besteed aan een vertrouwde omgeving en groepsbevorderende sfeer. Daarom worden er onthaaldagen en uitstappen georganiseerd.
De leerlingen eten bovendien in een aparte refter.

Lessenrooster

Algemene vorming
Vakken Uren
Godsdienst  2
Nederlands  3
Wiskunde  3
Mavo  1
L.O.  3
Muza  1
Leefsleutels  1
Crea 2
Beroepsgerichte vorming
Vakken Uren
Grootkeuken 3
Gezinskoken 3
Algemeen onderhoud 4
Strijken 2
Naad 2
Personenzorg 2
         
Totaal 32