U bevindt zich hier: StartDoelgroep

Doelgroep

 

BuSO ’t Lommert is een kleine school die een algemene en beroepsgerichte vorming aanbiedt aan jongeren met leermoeilijkheden (type Basisaanbod/ type 1), jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen (type 3) en jongeren met de diagnose autismespectrumstoornis (type 9) binnen opleidingsvorm 3(OV3).

De leerlingen met ASS zitten samen in de klas met leerlingen die geen ASS hebben. Leerlingen met ASS kunnen de lessen optimaal volgen door de structuur en de duidelijkheid die de leerkrachten hanteren binnen hun lessen. Om dit optimaal te laten verlopen bieden wij alle leerlingen duidelijkheid en structuur (geïntegreerde autiwerking).

Opleidingsvorm 3 betekent dat wij onze leerlingen begeleiden naar zelfstandig functioneren en dit zowel in hun latere gezinsleven als op de werkvloer.

Kenmerkend voor ons onderwijsaanbod zijn:

 • Kleine leerlingengroepen
 • Aanpak op maat
 • Een aangepast leerpakket
 • Werken met hulpmiddelen: stappenplannen, werkfiches, …
 • Een individueel handelingsplan
 • Multidisciplinaire werking
 • Individuele leerlingenbegeleiding
 • Samenwerking met de ouders
 • Duidelijkheid en voorspelbaarheid
 • Consequent reageren op de jongere
 • Rekening houden met de regelmatige nood aan time-out
 • Respect en warmte

Tijdens het observatiejaar en de opleidingsfase bieden we, zoals hierboven aangehaald, onze leerlingen individueel aangepaste hulpmiddelen aan. In de kwalificatiefase streven we naar een minimum aan extra ondersteuning zodat de leerlingen zich ten volle kunnen voorbereiden op het gewone arbeidsmilieu.