U bevindt zich hier: StartSchoolteamExtra ondersteuning

Extra ondersteuning

Kinesiste

Inghels Kristien

De kinesiste staat ter beschikking van de leerlingen met motorische beperktheden.
Zij geeft ondersteuning en begeleiding tijdens:
•    de bewegingslessen
•    praktijklessen in grootkeuken en logistieke vaardigheden (koken, strijken,…)
•    werkplekleren 

Logopediste

Somers Anouk

De logopediste staat ter beschikking van de leerlingen met spraak- en leesmoeilijkheden.
Expressie, taalspelletjes, spraak- en leesoefeningen worden aangewend. Zij werkt individueel of begeleidt leerlingen in de klas.

Orthopedagogen

Torremans Marijke en Van Iseghem Lies

Zij staan ter beschikking van de leerlingen voor individuele begeleiding en ondersteuning bij:
•    psychosociale en psycho-emotionele problemen
•    problemen tussen leerkracht en leerling
•    gedragsproblemen
•    crisisopvang en crisis-herstelgesprekken

Deze begeleiding en ondersteuning gebeurt in een vertrouwensrelatie. Enkel indien de leerling dit wenst, kunnen de ouders hierin betrokken worden. Bij ernstige problemen zoals zelfverwonding, eetstoornissen, zelfdodingsgedachten of ernstige psychiatrische problemen worden ook de ouders op de hoogte gebracht.

Er is wekelijks overleg tussen directie, orthopedagogen en CLB. De orthopedagogen hebben ook contacten met andere betrokkenen zoals leefgroepen, therapeuten, ….
Er wordt ook inhoudelijk ondersteunend gewerkt door de orthopedagogen (handelingsplanning, stappenplannen,…)