U bevindt zich hier: StartVisie

Visie

BuSO ‘t Lommert geeft haar leerlingen een algemene, sociale en beroepsgerichte vorming om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu.
De leerlingen voorbereiden op dat ‘gewone’ leven en werken, houdt een dubbele opdracht in:

  • Een levengerichte vorming die de leerling in staat stelt zich in het dagelijkse leven te handhaven.
  • Een arbeidsgerichte vorming die de leerling de mogelijkheid geeft deel te nemen aan het gewone arbeidsproces.

Om dit doel te realiseren, bouwt ‘t Lommert op de pijlers structuur en warmte. Een gestructureerd en warm klimaat vormt de basisvoorwaarde om deze dubbele opdracht te verwezenlijken. Het structureren van tijd, ruimte, activiteiten en consequent handelen bieden veiligheid, zekerheid en duidelijkheid. Een warme omgang met de leerling zorgt er voor dat deze zichzelf kan zijn en zich ten volle kan ontwikkelen en ontplooien op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak. Zo worden aan de leerling optimale kansen geboden om zich in het gewone leef- en arbeidsmilieu te integreren.